Vtip Dňa – Inžinieri vs. Manažéri

Vtip Dňa – Inžinieri vs. Manažéri

Páči sa Vám článok? Podporte ho ZDIEĽANÍM

Cestuje skupina inžinierov so skupinou managerov vo vlaku.

Každý manager ma svoj cestovný lístok, inžinieri majú spolu iba jeden. Zrazu jeden z inžinierov zvolá:
“Ide revízor!” a všetci inžinieri sa natlačia do jedného WC.

Sprievodca skontroluje lístky managerov a vidí, že dvere na WC sú zamknuté.

Zabúcha na dvere a zavolá:
“Cestovný lístok, prosím!” Z WC sa pod dverami vysunie jeden lístok, sprievodca ho označí a spokojne odchádza.
Na spiatočnej ceste majú už aj manageri iba jeden lístok, no inžinieri nemajú, čuduj sa svete, žiadny.

Jeden z managerov uvidí sprievodcu a zakričí: “Ide sprievodca!” a všetci manageri sa natlačia do WC.

Inžinieri pokojne odchádzajú na ďalšie WC.

Posledný z inžinierov, ešte než sa schová, zabúcha managerom na dvere a zvolá: “Cestovný lístok, prosím!”